Black Belt Training

De Black Belt training

Leer als Black Belt leiding nemen in Lean Six Sigma trajecten in jouw organisatie. Na afloop van de training ben je in staat om als projectleider verbeterprojecten te borgen op Black Belt niveau.

In deze training ga je aan de slag met Lean Six Sigma en Agile om verbetertrajecten te leiden en veranderingen te borgen. Je ontwikkelt competenties om verbetertrajecten te leiden en veranderingen te borgen. Vervolgens leer je om de stap te maken tot inhoudelijke Lean Six Sigma expert die complexe problemen kan oplossen, Green Belts coacht en het Lean Six Sigma programma vorm geeft en implementeert.

  De  training bestaat uit een combinatie van theorie en praktische toepassing. We werken veel met voorbeelden en praktijksituaties. Op die manier komt de theorie tot leven en kun je dit beter plaatsen in je eigen situatie. De Black Belt training kan je in 13, 15 of 17 dagen volgen.

Taal:

Aantal plaatsen:

Looptijd:

Afronding:

Kosten:

Nederlands of Engels

Maximaal 12 deelnemers

13, 15 of 17 dagen

Na gehele afronding ontvang je het internationaal erkende LCS Lean Six Sigma Black Belt certificaat

€ 6.090,- (13 dagen), € 6.895,- (15 dagen) of € 7.795,- (17 dagen)

Wat leer je in de training?

Gedurende de training doorlopen we drie trechters: Van het gedefinieerde probleem gaan we via de gevonden oorzaken naar de beste oplossing. De trechters zijn gekoppeld aan de structuur van Lean Six Sigma. Deze bestaat uit de stappen Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

Voorbereidingsopdracht: ‘Op zoek naar een verbeterproject

Introductie & Define (2 dagen)

 • Introductie van processen (de Gemba walk)
 • Kennismaken met Lean, Agile, Six Sigma en het stappenplan (DMAIC)
 • Veranderkunde bij verbeterprojecten
 • Uitleg en simulatie van Agile werken
 • Change Management en verbeterprogramma’s
 • Define: Probleem, klantvraag en doelstelling
 • Define: Het opstellen van het hoofdproces en projectcharter
 • Besluitvormingstructuren en Governance
DMAIC Probleem Fase

Measure & Analyse (2 dagen)

 • Measure: Het huidige proces in kaart brengen
 • Basisstatistiek, datacollectie en procesprestatie
 • Measure: Meetplannen opstellen en de meting uitvoeren
 • Analyse: Zoeken naar oorzaken van het probleem
 • Analyse: Bepalen van de (grootste) veroorzakers van het probleem
 • Van data naar inzicht
DMAIC Oorzaak Fase

Improve & Control en afsluiting (3 dagen)

 • Improve: Tegenmaatregelen vinden voor de grootste oorzaken
 • Improve: Implementatieplan maken en implementeren
 • Improve: Implementatie met sprints en Agile sturen
 • Control: Borgen van de doorgevoerde oplossing
 • Control: Valideren van het resultaat

Policy Deployment (2 dagen)
Deze module gaat over programma-management en Lean Six Sigma Policy Deployments.

Hierbij staan de vragen ‘Hoe rollen we proces verbeteren uit in organisaties en wat komt hier bij kijken?’ centraal. We behandelen technieken als de X-matrix, Lean Leiderschap, operationeel management, OGSM en de veranderkaart.

DMAIC Oplossingen fase

Advanced Lean (2 dagen)
Verdieping Lean waarbij we dieper in gaan op Value Stream Mapping en Future state bouwen van ingewikkeldere processen. Bijvoorbeeld dienstverlenende processen waarin mensen werken aan meerdere diensten. Het zogenaamde ‘mixed model valuestream mapping’.

Coaching Green Belts en integratie (2 dagen)
Als Black Belt begeleid je projecten van Green Belts. Op basis
van de coachings Kata leer je om Green Belts te coachen. We oefenen dit in een case en leren van elkaar. De totale training komt nog een keer voorbij in vogelvlucht. Tot slot oefenen we met het examen.

Advanced Six Sigma (2 dagen)
onderdeel Lean Six Sigma curriculum
Data-analyse volgens de Six Sigma methode, met o.a.
– Meetsysteem-analyse.
– Procesprestatie-analyse
– Hypothese testen
Daarbij werken we met het statistisch analyse programma Minitab

Agile & Scrum (2 dagen)
onderdeel Lean Agile curriculum

 • Agile werken in teams, Scrum en werken in sprints.
 • Het opschalen van Agile werken in een organisatie met het
  Spotify model en met SAfe.
 • Lean Agile coaching en het toepassen van Agile werken in
  diverse organisaties.
Black Belt in Lean LCS certificering

Black Belt certificering

Na afloop van de Black Belt training ontvang je een certificaat van deelname. Het is ook mogelijk om volledig gecertificeerd te worden als Lean Six Sigma Black Belt. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • Het certificaat van deelname. Deze behaal je door de volledige training te volgen.
 • Theorie-examen. Kennis van de theorie toon je aan door het behalen van het theorie-examen. Hierin worden alle onderdelen van de training getoetst. Het gaat hierbij om een examen dat uit multiple choice vragen en open vragen bestaat. Bij dit examen maak je gebruik van Minitab, een statistisch analysepakket dat behandeld is tijdens de Masterclass ‘Advanced Statistics’. Beschik je niet over Minitab, dan hebben we een laptop beschikbaar waarop het is geïnstalleerd. Het theorie-examen duurt ongeveer een dagdeel.
 • Twee praktijkopdrachten. Je voert twee Lean Six Sigma opdrachten uit in je organisatie. Deze projecten voer je zelfstandig uit. Hierbij gaat het erom dat je aantoont dat je een proces kunt analyseren en verbeteringen kunt implementeren. Je project wordt getoetst door een Master Black Belt. Tijdens de training staan we stil bij de eisen van deze praktijkopdracht. Na het succesvol afronden van de projecten ontvang je een volwaardig LCS Black Belt Certificaat.

Aan de slag als Black Belt?